ico-procedure_Tekengebied 1

De procedure

Als u een klacht heeft tegen één van de bij onze klachtencommissie aangesloten instellingen, kunt u bij de klachtencommissie een klacht indienen. Het secretariaat van de klachtencommissie zal u altijd vragen of u al een klachtgesprek heeft gevoerd met de persoon tegen wie de klacht is gericht en zijn/haar leidinggevende. Dit gesprek kan vaak al veel klachten oplossen. Een klachtgesprek is niet verplicht, u kunt ook meteen een klacht indienen bij de klachtencommissie als u dat liever heeft. Ook kan het secretariaat van de klachtencommissie uw klachtbrief doorsturen naar een leidinggevende en vragen om u uit te nodigen voor een klachtgesprek. Als er toch eerst nog een klachtgesprek met de leidinggevende wordt gevoerd, wordt de klachtbehandeling bij de klachtencommissie geschorst.

Het indienen van een klacht bij de klachtencommissie

Een klacht kunt u indienen door het klachtenformulier in te vullen en op te sturen via deze website. U kunt er ook voor kiezen om uw klachten per post naar de klachtencommissie te sturen. Het secretariaat van de klachtencommissie stuurt u binnen een week een ontvangstbevestiging. Het secretariaat bekijkt of de klacht voldoende duidelijk is en of de noodzakelijke informatie is bijgevoegd, zoals bijvoorbeeld e-mails met de medewerker, een rapportage waarover geklaagd wordt, een uitspraak van de rechtbank waar naar verwezen wordt, etc. Ook kijkt het secretariaat of er wel of niet een klachtgesprek heeft plaatsgevonden. Binnen twee weken hoort u van het secretariaat of er nog informatie nodig is of dat de klacht behandeld gaat worden door de klachtencommissie.

De hoorzitting

Als de klacht behandeld wordt door de klachtencommissie wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting die normaal gesproken tussen de 5 en 8 weken na de uitnodiging plaatsvindt. Behalve uzelf wordt hiervoor ook de beklaagde instelling uitgenodigd. De instelling krijgt de tijd om vóór de hoorzitting schriftelijk te reageren op de klacht. Deze reactie (ook wel verweerschrift genoemd) krijgt u ook toegestuurd voorafgaand aan de hoorzitting. De hoorzitting wordt in de stad Utrecht of Almere gehouden. Hierbij is het de bedoeling dat beide partijen aanwezig zijn, dus uzelf en iemand namens de instelling (meestal is dat de persoon tegen wie de klacht is gericht en zijn/haar leidinggevende). Op de hoorzitting stellen de commissieleden (drie in totaal) u en de instelling vragen en kunt u uw klacht toelichten of uitleggen.

De uitspraak

Zo snel mogelijk na de hoorzitting stuurt de commissie aan u en de instelling de uitspraak. We proberen dit binnen 4 weken te doen. In de uitspraak staat of de commissie uw klacht ‘gegrond’ (terecht) vindt of niet. De uitspraak is een advies aan de instelling. De instelling moet uiterlijk een maand na de uitspraak laten weten of zij de uitspraak van de commissie deelt en of zij maatregelen neemt naar aanleiding van een gegrond verklaarde klacht.

Hulp bij het indienen van een klacht

Wilt u hulp bij het opstellen van een klacht? Neem dan contact op met ‘Jeugdstem, vertrouwenspersonen AKJ’. Een vertrouwenspersoon kan ook met u mee naar een klachtgesprek bij de instelling. Tel: 088-5551000 en ‘www.jeugdstem.nl’.

Folder, Klachtenregeling en brochure

De klachtencommissie heeft in 2021 een folder uitgebracht met informatie over een klacht indienden en de werkwijze. De folder kunt u hier bekijken.
De klachtencommissie kent een klachtenregeling. Deze klachtenregeling (pdf) kunt u hier downloaden: Klachtenregeling-KJMN-januari-2022.pdf. Bent u geïnteresseerd in nog meer achtergrondinformatie over de klachtencommissie, dan verwijzen we u graag naar de uitgebreide brochure uit 2014: Brochure-KJU-in-beeld.pdf.

Klik op de folder
om deze te bekijken

Jaarverslag

De Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland brengt elk jaar een jaarverslag uit.
Jaarverslag 2018 - Jaarverslag 2019 - Jaarverslag 2020 - Jaarverslag 2021 - Jaarverslag 2022