Een klacht indienen?

Hoe werkt dat?

De Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland (KJMN), behandelt klachten van cliënten van een aantal jeugdinstellingen in de regio Midden-Nederland. Iedereen van 12 jaar of ouder die cliënt is bij één van deze organisaties kan een klacht indienen bij de KJMN. Een klacht kunt u indienen door het klachtenformulier in te vullen of door een klacht per post te sturen naar ons secretariaat. Meer over het ontstaan en de werkwijze van de commissie vindt u hier. Informatie over de procedure kunt u hier vinden. De KJMN kent een klachtenregeling waar onder andere in staat dat de commissie binnen 12 weken na indiening van de klacht schriftelijk uitspraak doet over de gegrondheid van de klachten. Deze termijn haalt de commissie bijna altijd. Deze termijn begint te lopen als alle benodigde stukken binnen zijn.