ico-indienen_Tekengebied 1

Klachtenformulier

Klachtenformulier

Klachtenformulier

 • Vul het formulier zo zorgvuldig mogelijk in.
  Indien u uw klacht liever niet digitaal opstuurt, kunt u ook uw klacht per post opsturen.
 • Uw gegevens

 • Uw adres

 • Aanvullende gegevens

 • Over wie wilt u een klacht indienen?

 • Voorgeschiedenis

  Klik voor toelichting
 • Hier kunt u kort opschrijven wat er in het verleden is gebeurd.

  Probeert u in dit gedeelte alleen de feitelijke gang van zaken te beschrijven, zodat u de klachten bewaart voor het onderdeel ‘Omschrijving van de klacht(en)’ hieronder.
 • Omschrijving van de klacht(en)

 • Hier schrijft u de klachten op die u behandeld wenst te zien.
  Schrijf eerst kort samenvattend op wat de klacht is.
  Klik voor toelichting


  Daarna schrijft u (per klacht) wat u bedoelt en wat er is gebeurd.
  Klik voor toelichting


  Als u verwijst naar een rapportage, schrijf dan precies waar, op welke pagina en in welke alinea iets niet klopt en waarom dit niet klopt.
  Voeg de betreffende rapportage als bijlage bij en geef deze ook een nummer.
 • Bijlage toevoegen

  Klik voor toelichting
 • De bijlage dient een PDF-bestand te zijn. Dus geen PNG-bestanden of geluidsbestanden. De klachtencommissie luistert geen geluidsbestanden af.
  U kunt deze ook per post opsturen.
 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 10 MB.

  Toelichting

  Vul het formulier zo zorgvuldig mogelijk in.
  Indien u uw klacht liever niet digitaal opstuurt, kunt u ook uw klacht per post opsturen.

  ‘Voorgeschiedenis’:

  Hier kunt u kort opschrijven wat er in het verleden is gebeurd. Sinds wanneer en waarom is de organisatie waar u uw klacht tegen richt betrokken? Waar woont het kind waar het om gaat? Is er bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling, of een uithuisplaatsing. Zo ja, sinds wanneer? Is er al een klachtgesprek geweest met een leidinggevende? Zo ja, wanneer? Probeert u in dit gedeelte alleen de feitelijke gang van zaken te beschrijven, zodat u de klachten bewaart voor het onderdeel ‘klachten’ hieronder.

  ‘Omschrijving van de klacht(en)’:

  Hier schrijft u de klachten op die u behandeld wenst te zien.
  Schrijf eerst kort samenvattend op wat de klacht is.

  Een samengevatte klacht kan bijvoorbeeld zijn:

  • ‘Er is nog geen Plan van Aanpak opgesteld’
  • ‘De gezinsvoogd antwoordt niet op mijn vragen’
  • ‘In de rapportage staan onjuistheden die niet worden gecorrigeerd’
  • ‘De medewerkers hebben zich niet genoeg ingespannen om de doelen van de OTS te halen’.

  Schrijf (per klacht) wat u bedoelt en wat er is gebeurd.
  Bijvoorbeeld: “Ik heb [op die en die datum] de volgende vraag gesteld [vraag opschrijven] en hier is nooit antwoord op gekomen”. Voeg, indien u daarover beschikt, een e-mail bij waarin u deze vraag heeft gesteld. Nummer de bijlage en verwijs hiernaar. Als u verwijst naar een rapportage, schrijf dan precies waar, op welke pagina en in welke alinea iets niet klopt en waarom dit niet klopt. Voeg de betreffende rapportage als bijlage bij en geef deze ook een nummer.

  ‘Bijlagen toevoegen’:

  Elke bijlage graag een nummer geven. Bij voorkeur het nummer rechtsboven op de eerste pagina van de bijlage opnemen. Voeg alleen bijlagen toe die te maken hebben met uw klachten en verwijs in uw klacht duidelijk naar de bijlage die er bij hoort. Neem aan het eind van uw klacht een aparte genummerde bijlagenlijst op.’

  Aangesloten Instellingen

  De volgende instellingen zijn aangesloten bij Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland:

  Komt de instelling waar u over wilt klagen niet in deze lijst voor, neem dan contact op met ‘Jeugdstem, vertrouwenspersonen AKJ’. Tel: 088-5551000 en ‘www.jeugdstem.nl’.